08-05-2017

Format /

Aigua, energia i canvi climàtic

Aigua-energia, un binomi de moda


El binomi aigua-energia s’ha posat recentment de moda. En aquesta xerrada destacarem aquells aspectes que tenen més a veure amb el medi natural i que resulten crítics per a la vida, especialment els que es deriven del canvi ambiental que estem realitzant en la Biosfera amb les nostres emissions a l’atmosfera.  

Narcís Prat i Fornells és catedràtic de Biologia per la UB i forma part del grup F.E.M. (Freshwater Ecology and Management),  especialitzat en els estudis de l’ecologia dels ecosistemes aquàtics i la seva conservació i gestió. També forma part del projecte TRivers que estudia la hidrologia i l’ecologia dels rius temporals, un dels tipus més comuns de la conca de la Mediterrània i que conté la major part de la biodiversitat d’aigua dolça amenaçada d’Europa. Aquest projecte proposa crear noves eines per millorar-ne la gestió, conservació i restauració.

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX