08-10-2018

Format /

QUIN HA DE SER EL PREU DE L’ENERGIA?


Quin preu monetari hauria de tenir l’energia en un model energètic 100% fonts renovables?
L’article intenta situar en el sí de la societat, xifres d’ordre i paràmetres conceptuals que caldrà previament ponderar.

Descarrega't l'ARXIU