02-12-2019

Autor
Format /

REDUIR LES EMISSIONS DE LA MOBILITAT

Ponents: Eduard Furró i Carles Riba


Qui contamina més? El que utilitza sempre el transport públic i fa uns pocs quilómetres en vehicle privat, o el que fa molts quilómetres en vehicle privat de menys emissions per km. i no utilitza mai o gaire be mai el transport públic.

REDUIR LES EMISSIONS DE LA MOBILITAT Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU