Format /

“Usos elèctrics de la ciutat de Loja (Ecuador) i la incidència de la obtenció d’energia elèctrica del parc eòlic Villonaco”

La transició energètica en zones urbanes: es presenta un cas d'estudi, Loja (Ecuador), una ciutat de 183.000 habitants.