06-03-2017

Format /

“Termosolar Borges, sobre els avantatges e inconvenients de la hibridació”

L’única planta al món hibridada termosolar amb biomassa amb explotació comercial.