30-06-2014

Format /

Energia, tècnica i treball

El canvi d'una societat agrícola a una d' industrial. Un esdeveniment social amb múltiples consequències.


S’explicarà el transvasament massiu de població agrícola a la indústria i els serveis durant els darrers dos segles i els requeriments energètics que hi ha darrere del creixement dels rendiments agrícoles per explicar l’èxode rural. S’examinarà els consums de materials i energia a la indústria i els serveis a mesura que s’ha introduït maquinària estalviadora de mà d’obra. S’acabarà amb algunes reflexions sobre la vulnerabilitat d’una economia (començant pel sistema alimentari) massa dependent de les energies fòssils, i sobre l’evolució desitjable de la innovació tècnica que, en la perspectiva de l’esgotament dels recursos naturals, hauria de posar l’accent sobre la productivitat dels recursos naturals més que sobre la productivitat del treball humà.

Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX