Agenda

15-10-2018 / - h.


Santiago Montero Homs

Transició ferroviària de la Península Ibèrica. 1ª Fase. Catalunya i Àrea Metropolitana de Barcelona” (AMB)

La ponència ens farà un diagnòstic de la mobilitat actual a l’AMB i el seu objectiu de futur. S’explicarà la importància del ferrocarril dins de la mobilitat i la necessitat d’un canvi. Aquest canvi precisa d’un període de transició entre la situació ferroviària actual i la de futur i que comportarà conseqüències urbanístiques, energètiques i socials que caldrà tenir en compte.