Agenda

21-06-2021 / 18h00 - h.
On line


Mita Castañer i Oriol Porcel

Proposta de criteris per a la ubicació d’instal·lacions d’energia fotovoltaica en sòls no urbanitzables. L’exemple de les comarques gironines

 L’estudi té com a objectiu proposar una sèrie de criteris de base territorial i paisatgística que permetin delimitar la ubicació de les instal·lacions d’energia fotovoltaica en aquells sòls no urbanitzables on generin el menor impacte ambiental i paisatgístic. Com a resultat, s’estableix una priorització d’aquells sòls que es consideren més aptes, incloent-hi en aquesta priorització sòls urbans degradats, abandonats, pendents d’urbanitzar, sostre d’instal·lacions industrials, etc., que es considera que haurien de ser els primers per a ubicar-hi noves instal·lacions fotovoltaiques. L’estudi pot ser d’especial utilitat per a les administracions competents en la ordenació del territori i la planificació urbanística.

Ponents:

Mita Castañer és doctora en Geografia per la UAB i professora titular del Departament de Geografia de la UdG. Actualment és la coordinadora del Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió.  Pel que  fa a la recerca coordina l’equip d’Anàlisi Planificació Territorial Ambiental.

Oriol Porcel és geògraf i professor associat de la UdG. El seu camp d’expertesa són l’ordenació del territori, la gestió i planificació del paisatge i les polítiques locals de desenvolupament rural i sostenibilitat.

https://us02web.zoom.us/j/84104767026?pwd=eDBPNlBIMGQ5ZjNXREp5Q2VNUTQ2dz09

Meeting ID: 841 0476 7026
Passcode: 654248