Agenda

4-06-2018 / 18,15 - 20,30 h.
Bailèn, 5 baixos (Editorial Octaedro)


Santi Martínez Farrero

“L’agregació de la demanda elèctrica”

Un sistema elèctric flexible i distribuït requereix que es gestioni la flexibilitat, tant de l’oferta com de la demanda. Pel que fa els costos, és imprescindible passar dels costos fixos que representa tenir centrals disponibles i interrompibilitat, a costos variables que és la proposta de valor dels agregadors.

Santi Martínez Farrero és Doctor en Ciències Polítiques, màster en Societat de la Informació i el Coneixement, llicenciat en Investigació i Tècniques de Màrqueting i llicenciat en Administració i Direcció d’empreses.

Actualment és el Director Executiu d’Estabanell Energia, President d’ENTRA (Associació Espanyola per l’Agregació i la Flexibilitat) i Vicepresident de GEODE (Associació Europea d’Elèctriques Locals)

.