Agenda

4-06-2022 / 16h00 - 20H15 h.
Sala Polivanent de Tavascan (Pallars Sobirà)


La transició energètica – 1ª Jornades científiques de Tavascan (Pallars Subirà)

PROGRAMA

16: 15H PRESENTACIÓ DE LA JORNADA A CÀRREC DEL DIRECTOR DEL PN DE L’ALT PIRINEU, SR MARC GARRIGA

16:30H PONÈNCIA: LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA, A CÀRREC DEL SR. JOSEP Mª SERENA SENDER. 17: 10H PONÈNCIA: GASOS RENOVABLES I ECONOMIA CIRCULAR, A CÀRREC DEL SR.XAVIER FLOTATS RIPOLL

17:50H PONÈNCIA: L’ENERGIA HIDRO ELÈCTRICA EN UN MODEL 100% RENOVABLE, A CÀRREC DEL SR. EDUARD FURRÓ ESTANY

18:30H TAULA RODONA MODERADA PEL COORDINADOR DEL PARC DE RECERCA I DE LA COMISSIÓ CIENTÍFICA DEL PARC NATURAL, SR. ORIOL GRAU

REFRIGERI AL FINALITZAR.

DISSABTE 4 DE JUNY CONFIRMAR ASSISTÈNCIA AL CORREU HOLA@AZKAN.CAT O PER TELÈFON AL 656 814 557

 

PONENTS

  1. JOSEP MARIA SERENA SENDER EX-PRESIDENT DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, HA ESTAT PRESIDENT I CONSELLER DELEGAT D’AUMA CONSULTORS EN MEDI AMBIENT I ENERGIA, S.L. ENTRE ALTRES CÀRRECS, HA OCUPAT EL LLOC DE PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DEL COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA, MEMBRE DEL CONSELL ASSESSOR PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, CONSULTOR DEL FONS PER AL MEDI AMBIENT MUNDIAL (GEF), I DE L’INSTITUT NACIONAL PER A LA SEGURETAT I SALUT OCUPACIONAL (AGÈNCIA FEDERAL D’ESTATS UNITS), HA ESTAT CONSULTOR DEL PROGRAMA DE LA UNIÓ EUROPEA CETREGIO (COL·LABORACIÓ ENTRE REGIONS EUROPEES I XINESES) I HA ESTAT COMISSIONAT DE SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR DEL CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT.
  2. XAVIER FLOTATS RIPOLL DOCTOR ENGINYER INDUSTRIAL PER LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC). ENGINYER DE PROJECTES DE TAPS (TECNOLOGIES D’APROFITAMENT SOLAR) FINS 1986, PROFESSOR TITULAR D’ENGINYERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA FINS 2005, DIRECTOR DEL CENTRE TECNOLÒGIC GIRO (GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS ORGÀNICS) DE 2005 A 2012, I CATEDRÀTIC D’UNIVERSITAT DE LA UPC DES DE 2009, ON ACTUALMENT ÉS PROFESSOR EMÈRIT. LA SEVA ACTIVITAT ACADÈMICA I PROFESSIONAL S’HA CENTRAT EN LA GESTIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS, ESPECIALMENT DIGESTIÓ ANAERÒBIA I PRODUCCIÓ DE BIOGÀS A PARTIR DE DEJECCIONS RAMADERES, TEMÀTICA EN LA QUÈ COMPTA AMB 42 ANYS DE EXPERIÈNCIA. ÉS MEMBRE DE CMES (COL·LECTIU PER A UN NOU MODEL ENERGÈTIC I SOCIAL SOSTENIBLE) I MEMBRE D’HONOR D’AEBIG (ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE BIOGÀS).
  3. EDUARD FURRÓ ESTANY CURSÀ ESTUDIS DE PERITATGE INDUSTRIAL I D’ENGINYERIA EN L’ESPECIALITAT ELÈCTRICA. LA SEVA ACTIVITAT PROFESSIONAL S’HA ORIENTAT AL DISSENY DE MÚLTIPLES IMPLANTACIONS INDUSTRIALS I DE SERVEI PÚBLIC, AL PROJECTE I CONSTRUCCIÓ D’EQUIPS I SISTEMES DE CONTROL DE PROCESSOS I MAQUINÀRIA, I A L’APLICACIÓ DE TECNOLOGIES PER LA CAPTACIÓ I DEPURACIÓ DE GASOS EN COMBUSTIONS INDUSTRIALS. ÉS AUTOR DE DIVERSOS LLIBRES I TREBALLS SOBRE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I LA CONSERVACIÓ DELS ECOSISTEMES DE MANERA COMPATIBLE AMB LES ACTIVITATS HUMANES. ÉS MEMBRE DE JUNTA I ASSESSOR TÈCNIC DEL GOB MENORCA, MEMBRE DEL CONSELL DE LA XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA DE CATALUNYA I COORDINADOR TÈCNIC DEL COL·LECTIU CMES PER A UN NOU MODEL ENERGÈTIC I SOCIAL SOSTENIBLE