Agenda

5-05-2022 / 10h00 - 19h00 h.
Sala Multimèdia IQS/ Streaming


JORNADA: Reptes de la transició energètica a la indústria

El gas natural i l’energia elèctrica són les formes d’energia majoritàries a la indústria catalana. Juntament amb el coc de petroli aquestes tres formes d’energia representen més del 90% del total de l’energia consumida al sector industrial, amb un pes del 46% pel gas natural, 38% per l’energia elèctrica i 7% pel coc de petroli.  En el mix energètic català l’energia elèctrica té un origen renovable del 20%, mentre que el nuclear suposa el 55% del total. Respecte al consum d’energia primària a Catalunya, les renovables suposen només un 5,6%.

El país s’ha fixat l’objectiu de transformar aquesta realitat mitjançant la denominada transició energètica, que a més de reduir la dependència de l’exterior pretén afavorir una generació neta i descentralitzada, a través d’inversions descentralitzades i que permeti disposar d’energia de proximitat. Aquesta transformació s’haurà de fer per complir amb els formidables propòsits de reducció d’emissions de CO₂ i en un context en què la producció nuclear està previst que desaparegui a curt termini.

En aquesta jornada ens pretendrem acostar al paper que pot jugar la indústria en aquesta transició.

A continuació vincle a la informació i inscripció:

https://www.aiqsalumni.org/s/noticias?language=ca&page=1

JORNADA: Reptes de la transició energètica a la indústria Click To Tweet