17-04-2023

Format /

PROENCAT-2050 i PLATER APORTACIONS DE CMES


L’ICAEN està posant en coneixement dels Consells Comarcals els primers documents que esbossen el PLa Sectorial Territorial de l’Energia.

El 17 d’abril de 2023 vam mantenir un debat obert a tot el col·lectiu. El resultat és el document que s’adjunta i que s’ha presentat a l’ICAEN.
En el web també s’ha penjat el document d’aportacions específiques del CECBLL per al Baix Llobregat.
Descarrega't l'ANNEX