Format /

Pot Figueres liderar la transició energètica a la comarca?


L’Alt Empordà es la comarca de Catalunya amb més municipis: 68. D’aquests, el 72% tenen menys de 1,000 hab. Aquesta realitat demogràfica, i el fet que Figueres es troba ubicada al centre de la comarca, li dona les característiques ideals per exercir de capital… Davant del canvi de paradigma energètic on faran falta uns 85 m2 per persona per a la ubicació d’infraestructures de captació d’energia, serà necessària una correcta i estricta política de negociació i entesa entre pobles i viles

Pot Figueres liderar la transició energètica a la comarca? Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU