10-06-2019

Format /

CONSIDERACIONS A L’ANOMENAT AUTOCONSUM COMPARTIT


El Real Decret 244/2019 obre porta a la implementació d’iniciatives comunitàries per l’ús compartit de instal·lacions de captació fotovoltaica sobre espais particulars i/o comuns en concepte de compensació de les necessitats energètiques dels usuaris participants.

Descarrega't l'ARXIU