16-02-2020

Format /

Alimentació i Energia


Per contribuir a l’elaboració de l’informe de la UPC “Claus per a un nou paradigma energètic” (https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/tme-upc-2017-10-claus-per-a-un-nou-paradigma-energetic.pdf), l’autor va elaborar untreball sobre “Alimentació i energia” que, en bona part va ser incorporat al citat informe. Partint dels balanços alimentaris i d’altres documents de la FAO, el text analitza les diferents activitats que intervenen en l’alimentació humana i l’energia que absorbeixen, el 30% de tot el sistema energètic humà. També es tracten altres aspectes relacionats amb l’alimentació com els inputs de la producció primària (sòls, aigua, fertilitzants, pesticides), el pes de la indústria alimentària, la preparació d’aliments i els serveis de restauració, així com la qüestió del malbaratament d’aliments i la incidència del tipus de dieta

Alimentació i Energia Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX