Etiqueta: hidrogen


15-06-2020

Autor /

Format /

L’Hidrogen com a vector energètic a Catalunya


Catalunya podria convertir-se en el hub de l’hidrogen o el H2 Valley del Mediterrani, esdevenint punt d’interconnexió entre el nord i el sud d’Europa. La tasca és ingent. Però l’oportunitat i la necessitat d’establir una economia justa, sostenible i decarbonitzada relativitza i justifica qualsevol esforç per molt gran que sembli al principi. ›››


20-05-2020

Format /

POSICIONAMENT: L’HIDROGEN RENOVABLE, VECTOR POLIVALENT


El 18 de maig de 2020 la Junta Directiva del CMES va aprovar el document adjunt, sobre l’H2,  que ja va ser enviat a l’ICAEN. Per a un coneixement més aprofundit, consulteu el text Perquè H2 d’Eduard Furró Estany publicat al web www.cmes.cat, del qual procedeix bona part de les consideracions del present document. ›››


20-02-2014

Format /

Hidrogen i transport

L'hidrogen, un vector energètic amb molts avantatges


L’hidrogen és un vector energètic amb molts avantatges: Es pot obtenir a partir de combustibles convencionals, biomassa, residus agrícoles i industrials, per fotocatàlisi, per cicles termoquímics, etc. A més, permet emmagatzemar l’excedent d’energia de fonts renovables. Tot plegat, ens pot ajudar a gestionar molt millor l’energia en el nou escenari energètic. A la xerrada parlarem […] ›››