Etiqueta: canvi social

Treballs d'altres


25-09-2018

Autor /

Format /

UPC: CLAUS PER A UN NOU PARADIGMA ENERGÈTIC

Línies de treball futures de la UPC per a la Transició vers un nou Model Energètic (TME)


La UPC, després després d’un ampli procés de confluència i debat aprovà a l’octubre de 2017 el document CLAUS PER A UN NOU PARADIGMA ENERGÈTIC i les Línies de treball futures de la UPC ›››


08-03-2018

Format /

L’energia primer!!

Canvi de paradigma => canvis organitzatius


En base al necessari canvi de paradigma i a la transversalitat de la Transició EnergÈTICA, en aquest article es proposen canvis organitzatius importants en les estructures dels diferents nivells de govern i en llurs Administracions Públiques. Es remarca també la necessitat d’acció pública més enllà de la mera regulació. ›››