Agenda

20-09-2021 / 18h00 - 19h45 h.
On line


Carles Riba Romeva

Ponència- debat “Itinerari energètic Integral”

En un proper escrit del mateix títol en fase de publicació per OCTAEDRO, proposo un plantejament dels itineraris energètics que integren en un mateix model tant els rendiments energètics com les taxes de retorn energètic de les successives etapes d’obtenció, transformació i adequació de l’energia obtinguda de les fonts primàries. L’exposició es complementa amb diversos exemples que proporcionen conclusions de gran utilitat per dissenyar les polítiques de transició energètica.

Enllaç:
https://us02web.zoom.us/j/84578365400?pwd=QmVFUG9tVEo5RFZIM3RRbzNzck1Pdz09