Agenda

7-03-2020 / 09h30 - 17h15 h.
CASA DE L'AIGUA carrer de Garbí,2 08033 Barcelona 


Assemblea General del CMES

CONGRES I ASSEMBLEA EXERCICI 2019

9h:30 Rebuda i acreditacions.
9h:45 Obertura de la Jornada. President: Carles Riba
10h:00 Memòria de treballs i accions realitzades el 2019 Coordinador: Eduard Furró. Llibres, Articles, Documents, Juntes, Reunions i Ponències.
10h:30 Tancament exercici 2019. Secretari : Josep Maria Peirò.
10h:45 Pausa cafè.
11h:15 Línies estratègiques. El projecte UPC. Carles Riba El projecte EduRecerca. Jordi Pujol El projecte Micropobles. Maria Crehuet La Transició Energètica de Catalunya en relació amb els Centres d’Estudis Locals. Carles Riba Xarxes Socials. Josep Mª Peiró
12h.30 Posicionaments: • Utilització ordenada del territori per captació d’energia ( E. Furró, J.M. Peiró, J. Parés) • L’H2 com a vector del nou sistema energètic (E. Furró, J. Llorca, M. Serra, C.Riba).
Anàlisi – Propostes – Document de posicionament – Difusió
13h.45 Pausa Dinar
15h15 Torn obert de propostes de nous treballs estratègics. Nous reptes de governança del futur sistema energètic. Transformació digital com a eina democratitzadora de la T.E. Condicions de continuïtat a l’implementació de sistemes de captació d’energia per ús públic.
16h15 Pressupost exercici 2020. Secretari: Josep Maria Peiró.
16h:30 Renovació de càrrecs i nova Junta. 16h:45 Precs i preguntes.
17h Cloenda. President: Carles Riba 17h15 Visita a la instal·lació.
17h15 Visita a la instal·lació.

Assemblea General del CMES Click To Tweet