Links of interest

Convinced that we have to work in a network, from CMES we offer links to other collectives, institutions and / or companies that work for Energy Transition. We want you to be useful. If you wish to be included in this list, please contact us.


Associació De Productors D’energies Renovables (Appa)

Agrupa a empresas y entidades cuyo objeto es el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía en todas sus formas. Constituida en 1987, APPA es la asociación de referencia del sector de las energías renovables en España.

http://www.appa.es

Associació Catalana de Comunicació Científica – ACCC

Agrupa comunicadors científics, periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors de l’àmbit català amb interès per comunicar la informació científica en els mitjans escrits i audiovisuals.

http://www.accc.cat/

Associació Catalana de Construcció Sostenible

És una associació sense ànim de lucre que té per objectiu la lluita per la sostenibilitat en la construcció i en l’edificació.ió.

http://eco8nstruccio.cat/