12-07-2012

Format /

Fundació del col·lectiu CMES (juliol 2012)

Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible


El juliol de 2012, en el marc del rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 29 socis fundadors vam constituir l’associació CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible).
També es va nomenar la primera Junta amb els següents persones: Carles Riba Ro-meva (President), Ramon Sans Rovira (vicepresident), Jordi Pujol Soler (Secretari).

En aquell moment ens aplegàvem en base a l’anàlisi del llibre Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles (C.Riba).
Però, les úniques solucions que propugnàvem en les nombroses conferències que anàvem fent eren, en paraules de Ramon Sans, «estalviar, estalviar i estalviar».
Des d’aleshores ha plogut molt i han tingut lloc molts fets que ens han conduït a la TE21 d’avui.

Descarrega't l'ARXIU