02-05-2016

Format /

La transició energètica i el rol de l’edificació

El rol del sector de l'edificació a escala espanyola i a escala mundial


La ponència presenta, a escala espanyola i a escala mundial, el rol que te el sector de l’edificació en la transició energètica, començant pel seu pes en l’ús d’energia, el perquè de la seva ineficiència energètica, els costos econòmics i socials d’aquesta ineficiència, els reptes pel futur en funció de les necessitats de la transició energètica vers un model basat en l’eficiència i en les fonts energètiques renovables, així com les opcions que tenim per fer front a aquests reptes.

Ponent: Albert Cuchí, doctor arquitecte, professor titular del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura a l’Escola d’Arquitectura del Vallès, director acadèmic del Màster Oficial d’Intervenció Sostenible en el Medi Construït, membre del Grup de Treball per a la Rehabilitació que ha realitzat diversos informes sobre la rehabilitació energètica de l’edificació a Espanya.

La transició energètica i el rol de l'edificació Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX