04-02-2019

Format /

Els nanomaterials per a la transició energètica

Els nanomaterials, els dispositius actualment existents i els reptes a que ens enfrontem


Els nanomaterials permeten obtenir el màxim rendiment dels fenòmens relacionats amb la generació, el transport, l’emmagatzematge i l’ús de l’energia. Descriurem els reptes per a generar energia química o electrònica renovable  i per a utilitzar eficientment l’energia elèctrica. En tots els casos es descriuen els nanomaterials i dispositius actualment existents i quins són els reptes a que ens enfrontem pel seu desenvolupament futur per a fer possible la transició energètica.

Xavier Obradors i Berenguer es Llicenciat en Física i Doctor en Física i en Ciència de Materials per la UB i la Universitat de Grenoble respectivament. És professor en Física de la Matèria Condensada a la UB i director del Centre d’Excel·lència Severo Ochoa “Institut de Ciència de Materials de Barcelona-CSIC”. Coordina nombrosos projectes nacionals i europeus en preparació, caracterització i aplicacions de materials funcionals, magnètics i superconductors, així com en l’aplicació de la nanotecnologia. Ha publicat més de 500 articles i ha presentat més de 12 patents, és creador de la empresa spin-off OXOLUTIA.

Els nanomaterials per a la transició energètica Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU