11-04-2016

Format /

De l’estratègia a les infraestructures, passant per l’energia

Com augmentar la capacitat i el servei de la demanda no satisfeta...?


El sistema ferroviari de Rodalies de Barcelona mou 600 milions de viatgers al any, mentre que àrees similars europees  de la mateixa mida i població en mouen 3 vegades més. Si donem la capacitat i el servei de la demanda no satisfeta, passarem 12.000 milions de viatger-quilòmetre de la carretera al tren.  Això suposa: reducció de consum, possibilitat de usar energia elèctrica d’origen renovable, millora de la pol·lució, etc. Això s`ha de fer i al mateix temps s’ha d’augmentar la velocitat mitjana, per apropar a tots els catalans. Presentem la manera de fer-ho.

Ponent: De l’estratègia a les infraestructures, passant per l’energia Click To TweetJaume Montero i Homs. Enginyer Industrial, Soci del col·lectiu CMES.

Descarrega't l'ARXIU