19-10-2015

Format /

Cap a un nou model energètic per Barcelona

Sobre quines bases podem construir un escenari més autosuficient d'energia ?


L’energia ho atravessa tot. Sobre quines bases podem construir un escenari més autosuficient d’energia ? Quins són els models de mobilitat, de residus, d’espai públic, d’edificació…que poden fer possibles aquests escenaris?

Ponent:  Salvador Rueda (Director de l’Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona)

Cap a un nou model energètic per Barcelona Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU