19-09-2016

Format /

Alimentació i energia

Les principals dades a escala mundial sobre l’alimentació humana i l’energia


Un dels apartats de l’Informe que estem impulsant en el si de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), Transició vers un Nou Model Energètic, tracta d’Alimentació i Energia.

A fi de facilitar aquesta reflexió, Carles Riba Romeva ha preparat un text amb les principals dades a escala mundial sobre l’alimentació humana i l’energia, en diferents àmbits: Món, EUA, Índia, països OCDE, països No-OCDE, Europa, Espanya i Catalunya. Una primera constatació és que l’energia implicada en la cadena de proveïment alimentari utilitza el 30% del sistema energètic del món.

Ponent:  Carles Riba Romeva, President del col·lectiu CMES i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

Alimentació i energia Click To Tweet

 

Descarrega't l'ARXIU