Llibres de CMES

Extracte

 

En línia amb els seus llibres anteriors i en paraules del mateix autor, dins el necessari canvi de paradigma energètic i social a què ens encarem la humanitat, l’Eduard Furró ens presenta aquest nou treball com una eina tant de comprensió com d’acció vers aquest canvi. (més…)

Extracte

Aquest treball té les seves arrels en l’estudi que vaig realitzar l’any 2007 sobre un model energètic amb el 100% de fonts renovables per a l’illa de Menorca i la voluntat de la seva societat d’esdevenir una reserva de la biosfera.
A partir del coneixement d’aquest treball, l’any 2014, els companys del
col·lectiu CMES em varen animar a traslladar aquest estudi a Catalunya.
Des d’aquest llibre els vull agrair tant la seva col·laboració com les mostres
d’ajut al seu desenvolupament i publicació.
La complexitat pròpia d’un model energètic fa que la seva exposició de
manera breu alhora que raonada pugui presentar certa dificultat perquè
la lectura sigui amena, especialment per a aquelles persones no versades
tecnològicament en aquests temes. No obstant això, i per a aquells que ho
desitgin, pot ser d’ajut procedir a la seva lectura conceptual, al marge dels
plantejaments més tècnics, complementada amb el seguiment del balanç
resumit del model que figura en l’apartat final del llibre.
La meva intenció ha estat exposar una proposta de model energètic de la
manera més planera possible amb la intenció de poder convidar a la impli-
cació social, política i empresarial en la definició i posada en marxa d’un
model energètic net i sostenible per a Catalunya.

Extracte

             COMPRAR

Pròleg de la Maria Crehuet

Vaig començar a llegir aquest llibre amb el cap……i el vaig acabar amb el cor, perquè és amb el cor que ha estat escrit i és així com ens acaba arribant.

Afrontar la realitat planetària a la que ens enfrontem sense dramatismes apocalíptics, però amb anàlisis profundes que van des de les exposicions tècniques imprescindibles –però exposades de manera completament comprensible per a qualsevol persona, sigui entesa en la matèria o no- fins a qüestionar les actituds personals des d’una ètica global no és una tasca fàcil.

El que i el per què d’haver arribat fins el límit en el que ens trobem queda exposat amb claredat. Però els autors ens deixen davant la nostra pròpia consciència perquè actuem segons un “com” que ens permeti aconseguir un món millor per a tothom: el planeta i tots els éssers que hi habitem.

Al reves de com acostumen a passar aquestes coses, l’Eduard Furró ha escrit el llibre sota la tutela de la seva filla Maria del Mar, conscient que el futur és de les persones que ens venen darrera, i que la manera en que s’ha d’exposar “la custodia de la Terra” és usant un llenguatge planer i comprensible.

I és per això que aquest és un llibre que hauria d’estar a les motxilles (o els iPats) de tots els estudiants de tots els nivells i de totes les disciplines, i també a les tauletes de nit de totes aquelles persones que creiem –erròniament- que ja no ens cal estudiar més.

Maria Crehuet

Extracte

Aquest llibre explica l’efecte que ha tingut l’ús extensiu que se n’ha fet de l’energia en les economies mundials i la gran quantitat de diners i interessos que mou el comerç de matèries primeres energètiques.

Es pot comprar a   https://octaedro.com/es/producto:Cos/1/otras-colecciones/transicion-energetica/el-cost-de-l-energia/1286

 

Cap al 100% renovable

Reflexions sobre la transició energètica a Catalunya i la seva governança


Octaedro
2016

Extracte

COMPRAR  https://octaedro.cat/ca/producto:Cos/1/miscel-lania/transicio-energetica/cap-al-100–renovable/1285

Anomenem “transició energètica” al procés d’abandonar progressivament els combustibles fòssils i anar-los substituint per energies procedents de fonts renovables.

Aquesta transició es pot fer de moltes maneres. Ningú té la patent de com s’ha de fer ni pot dictaminar quina és la millor manera de fer-la. Cada comunitat humana, cada regió, país o territori la pot fer a la seva manera. Uns la faran molt ràpida i altres més lenta. Uns la faran amb molta component eòlica, d’altres capturant directament energia del sol i d’altres posant especialment èmfasi en l’eficiència i l’estalvi. Uns amb molta producció distribuïda, altres amb grans plantes de generació concentrades. Fins i tot, alguns no la faran i es quedaran penjats en els fòssils (esperem que siguin pocs, car el canvi climàtic i la contaminació afecten a tot el món).

El model energètic basat en els fòssils comporta sistemes de producció concentrats i centralitzats, mentre que les fonts renovables al permetre capturar els fluxos d’energia de forma distribuïda en el territori obren la possibilitat a una gestió altament descentralitzada. Tant descentralitzada que una comunitat humana amb prou base territorial i ben organitzada pot arribar a ser auto-suficient.  El ventall de possibilitats que s’obre és molt ample.  Però una bona governança que meni a unes polítiques energètiques adequades serà sempre un element essencial.

Justament, aquest ample ventall de possibilitats és el que demana una reflexió serena i un debat seriós sobre com volem fer la transició energètica a casa nostra.  És per això que, sense oblidar-nos de que formem part del món, aquestes reflexions es centren en Catalunya i Europa.

Inclou un annex amb conceptes bàsics sobre energia.

És una obra de lectura àgil i molt didàctica.