Autor: Rueda-- Salvador


19-10-2015

Autor /

Format /

Cap a un nou model energètic per Barcelona

Sobre quines bases podem construir un escenari més autosuficient d'energia ?


L’energia ho atravessa tot. Sobre quines bases podem construir un escenari més autosuficient d’energia ? Quins són els models de mobilitat, de residus, d’espai públic, d’edificació…que poden fer possibles aquests escenaris? ›››