Agenda

14-01-2019 / 18h15 - 19h45 h.
Sala d'Actes del Centre Cívic Drassanes - Nou de la Rambla, 43 - 08001 Barcelona


Eloi Badia Casas

“Transició energètica a la ciutat de Barcelona. Actuacions en matèria de generació renovable”

El regidor de l’Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia ens explicarà les eines que s’han posat en marxa a la ciutat per transitar cap a un canvi de model energètic basat en energies renovables produïdes localment, on es primi l’estalvi i l’eficiència amb unes bases d’equitat i justícia social, com per exemple la comercialitzadora pública d’energia […] ›››

3-12-2018 / 18h15 - 19h45 h.
Editorial Octaedro - Bailèn, 5 baixos - 08010 Barcelona
ENTRADA LLIURE


Jordi Solé

Ponència-debat: “Estudi de l’impacte de les actuacions contra el canvi climàtic a nivell Europeu. El projecte MEDEAS”

L’any 1972 el Club de Roma va publicar l’informe “Els Límits del Creixement”. Pronosticaven que el segle XX seria de creixement i, si no paràvem tal creixement continuat, el segle XXI seria de decreixement. El Projecte MEDEAS, finançat per la UE, planteja les necessitats i limitacions de la necessària transició energètica a fonts renovables. A […] ›››

La ponència ens farà un diagnòstic de la mobilitat actual a l’AMB i el seu objectiu de futur. S’explicarà la importància del ferrocarril dins de la mobilitat i la necessitat d’un canvi. Aquest canvi precisa d’un període de transició entre la situació ferroviària actual i la de futur i que comportarà conseqüències urbanístiques, energètiques i […] ›››

15-10-2018 / 18h15 - 19h45 h.
ENTRADA LLIURE: Editorial Octaedro - Bailèn, 5 baixos - 08010 Barcelona


Santiago Montero

“Transició ferroviària de la Península Ibèrica. 1ª Fase. Catalunya i Àrea Metropolitana de Barcelona” (AMB)”

La ponència ens farà un diagnòstic de la mobilitat actual a l’AMB i el seu objectiu de futur. S’explicarà la importància del ferrocarril dins de la mobilitat i la necessitat d’un canvi. Aquest canvi precisa d’un període de transició entre la situació ferroviària actual i la de futur i que comportarà conseqüències urbanístiques, energètiques i socials que caldrà tenir en compte. ›››

4-06-2018 / 18,15 - 20,30 h.
Bailèn, 5 baixos (Editorial Octaedro)


Santi Martínez Farrero

“L’agregació de la demanda elèctrica”

Un sistema elèctric flexible i distribuït requereix que es gestioni la flexibilitat, tant de l’oferta com de la demanda. ›››