Agenda

15-10-2018 / 18h15 - 19h45 h.
ENTRADA LLIURE: Editorial Octaedro - Bailèn, 5 baixos - 08010 Barcelona


Santiago Montero

“Transició ferroviària de la Península Ibèrica. 1ª Fase. Catalunya i Àrea Metropolitana de Barcelona” (AMB)”

La ponència ens farà un diagnòstic de la mobilitat actual a l’AMB i el seu objectiu de futur. S’explicarà la importància del ferrocarril dins de la mobilitat i la necessitat d’un canvi. Aquest canvi precisa d’un període de transició entre la situació ferroviària actual i la de futur i que comportarà conseqüències urbanístiques, energètiques i socials que caldrà tenir en compte. ›››

4-06-2018 / 18,15 - 20,30 h.
Bailèn, 5 baixos (Editorial Octaedro)


Santi Martínez Farrero

“L’agregació de la demanda elèctrica”

Un sistema elèctric flexible i distribuït requereix que es gestioni la flexibilitat, tant de l’oferta com de la demanda. ›››

21-04-2018 / 10,05 - 14,00 h.
Centre Cívic Drassanes.
Carrer Nou de la Rambla nº43, aprop del Metro Paral·lel.


Memnbres de la Junta

Jornada de reflexió sobre l’estratègia del CMES

Ens trobarem per a debatre quina ha de ser l’estratègia del CMES a partir de 2018. Per consultar el document de base cliqueu a CONTINUAR ›››

9-04-2018 / 18,15 - 19,45 h.
Editorial Octaedro - Bailén, 5 baixos - 08010 Barcelona


Bartomeu Casals

“Energia tèrmica del subsol i bomba de calor”

Previament a les 16,30 hi haurà Reunió-debat sobre “Potència i Energia en un model energètic 100% fonts renovables” presentada per l’Eduard Furró i en Jordi Pujol Soler. ›››

5-03-2018 / 16h30 - 18,15 h.
Editorial Octaedro - Bailén, 5 baixos - 08010 Barcelona


Assemblea anual estatutària 2018

Ordre del dia: 1)  Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea General de 2017 (Capellades) 2)  Aprovació, si s’escau, de la liquidació de comptes exercici 2017 3)  Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2018 4)  Presentació de la memòria 2017 5)  Debat i aprovació si s’escau del Pla d’Activitats 2018 6)  Precs i Preguntes. ›››