Agenda

La ponència ens farà un diagnòstic de la mobilitat actual a l’AMB i el seu objectiu de futur. S’explicarà la importància del ferrocarril dins de la mobilitat i la necessitat d’un canvi. Aquest canvi precisa d’un període de transició entre la situació ferroviària actual i la de futur i que comportarà conseqüències urbanístiques, energètiques i […] ›››

15-10-2018 / 18h15 - 19h45 h.
ENTRADA LLIURE: Editorial Octaedro - Bailèn, 5 baixos - 08010 Barcelona


Santiago Montero

“Transició ferroviària de la Península Ibèrica. 1ª Fase. Catalunya i Àrea Metropolitana de Barcelona” (AMB)”

La ponència ens farà un diagnòstic de la mobilitat actual a l’AMB i el seu objectiu de futur. S’explicarà la importància del ferrocarril dins de la mobilitat i la necessitat d’un canvi. Aquest canvi precisa d’un període de transició entre la situació ferroviària actual i la de futur i que comportarà conseqüències urbanístiques, energètiques i socials que caldrà tenir en compte. ›››

4-06-2018 / 18,15 - 20,30 h.
Bailèn, 5 baixos (Editorial Octaedro)


Santi Martínez Farrero

“L’agregació de la demanda elèctrica”

Un sistema elèctric flexible i distribuït requereix que es gestioni la flexibilitat, tant de l’oferta com de la demanda. ›››

21-04-2018 / 10,05 - 14,00 h.
Centre Cívic Drassanes.
Carrer Nou de la Rambla nº43, aprop del Metro Paral·lel.


Memnbres de la Junta

Jornada de reflexió sobre l’estratègia del CMES

Ens trobarem per a debatre quina ha de ser l’estratègia del CMES a partir de 2018. Per consultar el document de base cliqueu a CONTINUAR ›››

9-04-2018 / 18,15 - 19,45 h.
Editorial Octaedro - Bailén, 5 baixos - 08010 Barcelona


Bartomeu Casals

“Energia tèrmica del subsol i bomba de calor”

Previament a les 16,30 hi haurà Reunió-debat sobre “Potència i Energia en un model energètic 100% fonts renovables” presentada per l’Eduard Furró i en Jordi Pujol Soler. ›››