Agenda

22-09-2021 / - h.
On line


CMES i els centres d'estudis CERE, ÀRB, CECBLL

TRANSICIO ENERGÈTICA i TERRITORI – 21.09.21 Sessió de conclusions finals

La crisi del sistema energètic actual no renovable i els seus efectes sobre els recursos, el canvi climàtic i el medi ambient fan necessari un nou model energètic per al desenvolupament sostenible de la nostra societat, en el qual el territori serà clau.  ›››